Voor verwijzers: informatie over de zorg van Zorg Centraal Nederland

Zorg Centraal Nederland wil cliënten een veilige thuishaven bieden, zodat er in hun (vaak turbulente) leven een rustplek komt. Dit doen we door samen met de cliënt de wereld om zich heen overzichtelijk te maken en door een luisterend oor te bieden en de cliënt te ondersteunen. Samen proberen we om het leven van de cliënt te stabiliseren, zodat die zich verder kan ontwikkelen.

We bieden een geborgen thuis voor mensen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen, die geen passende woonplek (kunnen) vinden in een grote instelling. Dit kan doordat ze tussen wal (GHZ) en schip (GGZ) vallen, of doordat ze zich onvoldoende thuis of gezien voelen binnen grotere instellingen. Zorg Centraal Nederland is een bewust kleinschalige organisatie met korte lijnen. De cliënt is bij ons altijd in beeld.

Naast de cliënt staan

Daarbij streven we ernaar om verder te kijken dan de beperking of het ziektebeeld, om de persoon achter de problematiek te zien en zijn of haar mogelijkheden. We vinden het belangrijk om de cliënt op een gelijkwaardige, respectvolle manier te bejegenen. We proberen zoveel mogelijk naast hem of haar te staan en samen moeilijkheden te trotseren.

We kijken eerder naar inclusie dan naar exclusie, maar ontkomen er niet aan toch een aantal exclusiecriteria op te stellen. De zorgverlening van ZCN is niet gericht op bewoners:

  • met een ernstige somatische/lichamelijke beperking;
  • die kampen met agressieproblemen waar hij of zij niet aan wil werken;
  • met een verslaving waar hij of zij niet aan wil werken;
  • met desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
  • met psychiatrische problemen, die een gedwongen opname vereisen.

Over Zorg Centraal Nederland

Zorg Centraal Nederland wordt door verwijzers – van huisarts tot specialist en gemeente – gezien als een warme en veilige omgeving voor jongeren vanaf 18 jaar. Daar doen we ook echt ons best voor. Als onze cliënten tevreden zijn, dan zijn wij het ook. Maar we doen graag een stapje extra voor onze jongeren. De basiszorg moet vanzelfsprekend kloppen, maar als een cliënt een stap maakt naar ambulante zorg, of als hij of zij met hulp van onze begeleiding weerbaarder wordt, dan geeft dat voldoening.

Ook als bijvoorbeeld een therapie aanslaat, zodat een cliënt opbloeit, zorgt voor een oprecht blij gevoel bij alle medewerkers van onze organisatie.

Zorg Centraal Nederland: écht kleinschalig

Hulpverleners, maar ook ouders en andere verwanten, roemen de kleinschalige voorzieningen van Zorg Centraal Nederland. Zeker zorgmedewerkers die zelf gewend zijn om in een grote instelling te werken, keren vrijwel altijd terug met enthousiaste verhalen als ze één van onze locaties bezochten.

We doen er alles aan om adequate en professionele zorg te geven aan al onze cliënten. Daarbij zijn we niet te beroerd om de hulp van andere (grotere) organisaties in te schakelen.

Er is plek!

Wat natuurlijk vooral ook belangrijk is voor u als verwijzer: is er plek voor nieuwe cliënten bij Zorg Centraal Nederland. Die is er. We kunnen op dit moment nog vijf nieuwe bewoners plaatsen. 

Het is nog niet lang geleden dat we een nieuwe locatie openden en in de toekomst willen we misschien nog wel groeien. Maar eerst willen we ervoor zorgen dat de appartementen in de huidige locaties allemaal bewoners krijgen én dat de zorg goed werkt. Pas dan gaan we eventueel op zoek naar uitbreiding. Geforceerd groeien is voor ons geen optie en kleinschaligheid is altijd het uitgangspunt.

Overigens: om bij ons te kunnen wonen, is een WLZ- of WMO-indicatie nodig.

Bent u enthousiast door ons verhaal? Neem gerust contact op!

Contactgegevens

Zorg Centraal Nederland
Apeldoornsestraat 8
6828 AB Arnhem

026-7620707
06-57100736
info@zorgcentraalnederland.nl

Voor meer informatie kunt u altijd een bericht sturen via ons contactformulier of contact opnemen via bovenstaande gegevens.


* Deze velden zijn verplicht.